Směrovač (router) Content Delivery Network

Digitální přenos dat přes satelit či terestrický vysokorychlostní internet je ideálním řešením pro distribuci velkých množství dat. Tímto způsobem jsou dosažitelné dokonce i zdrojové body s nevýhodnou geografickou polohou jako například meteorologické stanice ve vysokých horách, ropné plošiny na světových mořích a odlehlé firemní pobočky.

Více informací »