Prohlášení o ochraně dat

Ochrana vašeho soukromí při užívání našich webových stránek je pro nás důležitá. Získávání a používání vašich osobních údajů proto probíhá vždy v souladu s ustanoveními německého zákona o telekomunikačních službách (TMG). Dále vás budeme informovat o tom, jaké údaje budeme získávat a jakým způsobem je budeme zpracovávat.

Anonymní získávání osobních údajů

V zásadě můžete naše stránky navštěvovat, aniž byste nám sdělovali, kdo jste. Dozvíme se pouze jméno vašeho internetového providera, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, a webové stránky, které u nás navštěvujete. Tyto informace se vyhodnocují ke statistickým účelům. Jako samostatný uživatel jste přitom vždy anonymní.

Získávání a zpracování osobních údajů

Osobní údaje získáváme jen tehdy, když nám je dobrovolně sdělíte, např. vyplněním kontaktního formuláře. Vaše registrační údaje budou zpracovávány jen v případě vašeho souhlasu, výhradně za účelem navázání kontaktu mezi firmou MEGWARE Computer GmbH a vámi.

Export a zpracování dat v zemích mimo evropský hospodářský prostor

Do zemí mimo evropský hospodářský prostor se neuskutečňuje žádný export dat.

Využívání a předávání osobních údajů

Osobní údaje získané na webových stránkách firmy MEGWARE Computer GmbH budou bez vašeho svolení využívány pouze ke zpracování vašich dotazů. Pro reklamu přizpůsobenou vašim požadavkům budou vaše osobní údaje využívány jen tehdy, když k tomu dáte svolení. Jinak nebudou třetím subjektům předávány. Vaše svolení můžete samozřejmě kdykoli s účinkem pro budoucnost odvolat. Něco jiného však platí tehdy, pokud budeme ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí povinni vaše osobní údaje zveřejnit nebo sdělit.

Externí odkazy

Na našich internetových stránkách najdete další odkazy na stránky třetích subjektů. Záruky tohoto prohlášení o ochraně dat tam samozřejmě neplatí.

Další informace a zprávy

Pokud chcete získat další informace o ochraně dat nebo o uložených údajích popř. jestliže chcete odvolat své svolení k využívání dat nebo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání dat, obraťte se prosím na:

MEGWARE Computer GmbH
Steffen Eckerscham
Nordstraße 19
09247 Chemnitz-Röhrsdorf
Napsat e-mail »