Rozwiązania MEGWARE

Własne opracowania z korzyścią dla klienta

Wyjątkowe, sprytne i śmiałe produkty software’owe i hardware’owe czynią z rozwiązań MEGWARE to, czym one są: systemy „pod klucz”, od razu gotowe do działania i produktywne. Wszystkie nowości odpowiadają życzeniom klientów i dają im dodatkową korzyść, są zoptymalizowane na potrzeby danego zakresu i sposobu zastosowania. Solidne specjalistyczne wykształcenie, kunszt inżynierski oraz saksoński duch wynalazczy stanowią o różnicy między rozwiązaniami MEGWARE a mniej zoptymalizowanymi systemami innych oferentów.

Skupienie się na istotnym

"Ten, kto robi wszystko, niczego nie robi dobrze" - dlatego MEGWARE zupełnie świadomie koncentruje się na podstawowej działalności HPC & Cluster oraz na rozwiązaniach systemowych dla szkół, urzędów i przedsiębiorstw. W segmencie HPC & Cluster MEGWARE jest jedynym przedsiębiorstwem w Niemczech Środkowych, którego cały zespół służy wyłącznie tej grupie klientów. Wszystkie procesy w przedsiębiorstwie - od rozwoju po serwis - są dostosowane do wymagań i potrzeb klienta.

Krótkie drogi, szybki kontakt

Pracownicy MEGWARE dostarczają i instalują gros systemów bezpośrednio u klienta. Dzięki stosowaniu własnych i nowoczesnych samochodów zasięg ich działania obejmuje Niemcy i całą Europę - zadania serwisowe wykonuje wyłącznie własny, odpowiednio przeszkolony personel serwisowy. Również w odniesieniu do poddostawców MEGWARE stawia na bliskość, preferując dostawy komponentów z regionu, Niemiec i Europy. Made in Saxony, Germany i Europe to znak jakości, który zobowiązuje i stanowi wyraz współodpowiedzialności za własny kraj.